Мицько Ігор Зіновійович - кандидат історичних наук, пенсіонер, проживає у м. Львові. Автор праць з  історії та культури України ХVІ-ХVІІ ст., поширення християнських культів на наших землях. Досліджує також княжу добу. Висунув гіпотезу про народження св. Ольги у давньому городі Пліснеську (тепер с. Підгірці  Бродівського району Львівської області).
 
 
 
Науковий доробок Ігоря Мицька 
 
1979 
1. Новые документы о пребывании Ивана Федорова на Волыни //Федоровские чтения 1977. – Москва, 1979. – С.192-195. 
 
1980
2.  З історії братства в м. Буську (кінець ХVІ – початок ХVІІ ст.) // Республіканська наукова конференція з історичного краєзнавства: тези доповідей. – Київ, 1980. – С. 158-159. 
 
1981
3. Дерманский культурно-просветительный центр и его участие в идеологической борьбе на Украине (70-е гг. ХVІ – 30-е гг. ХVІІ ст.) // Федоровские чтения 1978. – Москва, 1981. – С.47-56.
4. Документальные данные о надгробии и захоронении первопечатника Ивана Федорова // Федоровские чтения 1978. – Москва, 1981. – С. 63-75.
5. Ідеологічна боротьба на Україні в ХVІІ ст. і формування та склад бібліотек // Бібліографічна інформація і сучасність. Збірник наукових праць – Київ, 1981. – С. 102-111. 
 
1982
6. Украинский писатель-полемист Василий Суражский – сподвижник Ивана Федорова // Федоровские чтения 1979. – Москва, 1982. – С. 18-23.
7. Життя та діяльність Кирила-Транквіліона Ставровецького (У співавторстві з Я. Ісаєвичем) // Бібліотекознавство та бібліографія. – Київ, 1982. – С. 51-67. 
 
1983
8. Острожский культурно-просветительный центр и его борьба против идеологической экспансии католицизма и унии на Украине (1576-1636). – Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – Львов, 1983. – 26 с.
9. Нові сторінки з життя першодрукаря. До 400-річчя від дня смерті Івана Федорова // Жовтень. – Львів, 1983. – Ч.11. – С. 99-106. 
 
1985
10. Острожский культурно-просветительный центр// Федоровские чтения 1981. – Москва, 1985. – С. 57-65.
11. Коллекция старопечатных изданий кирилловского шрифта в Музее Ивана Федорова во Львове. (У співавторстві з М. Видашенко)// Там само. – С. 208-215. 
 
1986
12. Нове про першодрукаря Івана Федорова // Зоря комунізму. – Остріг, 1986. – Ч. 43. – 10 квітня. 
 
1987
13 Культурно-исторические предпосылки возникновения книгопечатания на Украине // Федоровские чтения 1983. – Москва, 1987. – С. 161-164.
14. К вопросу о пребывании Ивана Федорова в Белоруссии // Иван Федоров и восточнославянское  книгопечатание. – Минск, 1987. – С. 73-76.
15 Чар архівних свідчень: матеріали до біографій славетних публіцистів // Жовтень. – Львів, 1987. – Ч.3. – С. 85-97. 
 
1988
16. Авторство «Перестороги» в світлі українсько-білоруських взаємин // Прогресивна суспільно-політична думка в боротьбі проти феодальної реакції та католицько-уніатської експансії на Україні: тези конференції. – Львів, 1988. – С. 133-135.
17. Про необхідність створення видавничої серії «Джерела з історії української культури та її репертуар» // Українська археографія: сучасний стан та перспективи розвитку. Тези доповідей республіканської наради. Грудень 1988 р. – Київ, 1988. – С. 96-98. 
 
1990
18 Матеріали до історії Острозької академії (1576-1636): Біо-бібліографічний довідник. – Київ, 1990. – 216 с.
19. Острозька слов’яно-греко-латинська академія (1576-1636). – Київ, 1990. – 190 с. 
 
1991
20. Острозький культурно-освітній осередок (У співавторстві з Я. Стратій) // Вісник АН України. – Київ, 1991. – Ч. 10. – С. 93-99.
 
 1992
21. Про видавничу серію «Острозька давнина» // Матеріали І – ІІІ науково-краєзнавчих конференцій «Остріг на порозі 900-річчя» (1990-1992) – Острог, 1992. – С. 129-131. 
 
1993
22. Архієрейський Служебник і Требник Івана Боярського: Нова інтерпретація унікального рукописного кодексу 1632 р. (У співавторстві з В. Александровичем) // Пам’ятки України. – Київ, 1993. – Ч. 1/6. – С. 74-84.
23. Монастирі Підгір’я ХІІ-ХV ст. // Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції. Тези доповідей та повідомлень міжнародної наукової конференції. – Львів, 1993. – С. 70-72.
24. Роль Острозького культурно-освітнього осередку в розвитку української духовної культури (У співавторстві з Я. Стратій) // Українське бароко: Матеріали І конгресу Міжнародної асоціації україністів. – Київ, 1993. – С. 154-166 (Передрук публікації 1991 р.).
25. Про необхідність перебудови експозиції в Острозькому музеї // Матеріали IV науково-краєзнавчої конференції «Острігнапорозі 900-річчя». – Острог, 1993. – С. 109-112.
26. Як могли виглядати приміщення Острозької академії // Там само. – С.112-114. 
 
1994
27. Причинки до історії церковно-культурних зв’язків Закарпаття з Галичиною та Волинню (І третина ХVІІ ст.) // Культура Українських Карпат: традиції і сучасність. – Ужгород, 1994. – С. 413-421.
28. Przyczynki do historii religijnej w Przemyskim w XVI w: Benedykt Herbest, Andrij Kolodyński, Iwan Wyszeński // Polska – Ukraina: 1000 lat sąsiedztwa. – Przemyśl, 1994. – T.2. – S. 61-68.
29. Рец. на: Староруські Київські і Галицько-Волинські літописи: Острозький список (Хлєбніковський) і список Четвертинського (Погодінський) // Гарвардська бібліотека давнього українського письменства. Корпус текстів. – Гарвард, 1990. – Т.8 // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ у Львові (лютий 1992 – жовтень 1993). – Львів, 1994. – С. 109-144.
 
1995
30. Острозька слов’яно-греко-латинська академія: Дослідження і матеріали // Острозька давнина. – Львів, 1995. – Т. 1. – С. 10-23.
31. Рід засновника Рогатина // Рогатинська земля: історія та сучасність. – Львів, 1995. – С. 66-69.
32. Про рід Юрія-Франца Кульчицького // Бойківщина: історія та сучасність. – Львів, Самбір, 1995. – С. 66-69. 
 
1996
33. До історії львівських церков // Львів: Історичні нариси. – Львів, 1996. – С.90-102.
34. З історії греко-католицького шкільництва // Берестейська унія (1596-1996): статті та матеріали. – Львів, 1996 . – С. 86-91.
35. Львівські священики та вчителі останньої чверті ХVІ – І третини ХVІІ ст. // Успенське братство і його роль в українському національно-культурному відродженні. – Львів, 1996. – С. 12-23. 
 
1997
36. Рецензії доповідей на IV Берестейських читаннях. – Луцьк, 4 жовтня 1997 р. // Берестейська унія та внутрішнє життя Церкви в ХVІІ столітті – Львів, 1997.
37. Ще раз про герб Сас // Шоста наукова геральдична конференція: матеріали. – Львів, 1997. – С. 51-54. 
 
1998
38. Історія гербу Сас // Служинська З. Рід Білинських. – Львів, 1998. – С. 235-238.
39. Історія Святоуспенської лаври в Уневі // Лавра. – Львів, 1998. – Ч. 1. – С.5-34 (Скорочений варіант монографії).
40. Монастирські пом’яники про походження ктитора Унівського монастиря князя Федора Любартовича // Лавра. – Львів, 1998. – Ч. 2. – С. 51-53.
41. До проблеми становлення популярних культів в Україні // Mediaevalia Ucrainica: ментальність та історія ідей. – Київ, 1998. – Т. 5. – С. 26-43 (Передрук з незначними доповненнями статті “До історї львівських церков”).
42. Святоуспенська лавра в Уневі (кінець ХІІІ ст. – кінець ХХ ст.). – Львів, 1998. – 319 с. 
 
1999
43. Монастирі Підкаменя // Лавра. – Львів, 1999. – Ч. 1. – С. 38-41.
44. Синодики монастирів як унікальне джерело української ґенеалогії: князі Острозькі // Лавра. – Львів, 1999. – Ч. 2. – С. 49-56.
45. Єлисей Ільковський // Лавра. – Львів, 1999. – Ч. 4. – С. 53-54.
46. Ілля Кощаковський // Лавра. – Львів, 1999. – Ч. 4. – С. 54-56.
47. Культ св. Юрія (Георгія) в Україні та найдавніша історія львівського Святоюріївського монастиря // Лавра. – Львів, 1999. – Ч. 5. – С. 24-28.
48. Про початки Святоонуфріївського монастиря у Лаврові // Лавра. – Львів, 1999. – Ч. 6. – С. 27-35.
49. Почитаннясв. Володимира в давній Україні // Лавра. – Львів, 1999. – Ч. 7. – С. 16-22.
50. Давні монастирі на честь Преображення Ісуса Христа // Лавра. – Львів, 1999. – Ч. 8. – С. 42-45.
51. Культ св. Параскеви-П’ятниці // Лавра. – Львів, 1999. – Ч. 10. – С. 41-42 (Передрук фрагмента статті «До проблеми...»).
52. Святокатерининський монастир у Львові // Лавра. – Львів, 1999. – Ч. 10. – С. 43-46.
53. Про галицькі монастирські устави // Лавра. – Львів, 1999. – Ч. 10. – С. 47-49.
54. Про культи деяких святих (св. Катерина, св. Варвара, св. Миколай) // Лавра. – Львів, 1999. – Ч. 12. – С. 40-49 (Доповнений новими даними фрагмент статті «До проблеми...»).
55. Про нащадків воєводи Богдана, засновника Молдовського князівства // Знак. – Львів, 1999. – Ч.19. – С.4-5. 
 
2000
56. Історія Галицько-Волинської держави у ґенеалогічних сюжетах // Знак. – Львів, 2000. – Ч. 20. – С.2-3.
58. [Святослав Галасливий]. Князі Острозькі – нащадки короля Данила Галицького // Галицька брама. Острог. – Львів, 2000. – N9 (69).– С.4-9.
59. [Іпатій Зенькович]. Волинські Атени. – Там само. – С.16-19.
60. Про Великоскитську обитель // Іконостас Воздвиженської церкви Скиту Манявського. Каталог виставки відреставрованих ікон. – Львів, 2000. – С.5-12.
61. До історії родів Негребецьких та Гарабачів // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Біла Церква, 2000. – С.40-41.
 
2001
63. [Іпатій Зенькович]. Чудотворні ікони Богородиці: легенди, традиції, історичні факти // Галицька брама. «Чудотворні ікони Богородиці». – Львів, 2001. – N1 (73) . – С.4-11, 13-15.
64. Святоуспенська Києво-Печерська лавра і галичани // Роздуми про чернецтво. Тематичний збірник Святопокровського жіночого монастиря Студійського Уставу. – Львів, 2001. – Вип.11. – С.3-6.
65. Королевич Лев Данилович та давній Львів (сторінки з книги) // Галицька брама. «Король Данило та його син Лев». – Львів, 2001. – N9/10. – С.18-23.
66. Найдавніші архівні знахідки про храми Лаврівської та Спаської обителі // Слово «Просвіти» . – Старий Самбір, 2001. – Ч.47/48. – С.9.
67. Про час зведення деяких давніх храмів Галичини // Народознавчі зошити. – Львів, «2000» [2001]. – Ч.5.-С.935-940.
68. Осередки культури. Монастирі // Історія української культури у п’яти томах. – Т.2. – Українська культура ХІІІ – І пол. ХVІІ ст. – Київ, 2001. – С.230-237.
69. Осередки культури при магнатських та шляхетських дворах. Острозька академія. // Там само. – С.531-549. 
 
2002
70. Новознайдені історичні джерела про церкви Галичини ХІІ–ХІІІ ст. // Давні обителі України: Архітектура. Тематичний збірник Святопокровського жіночого монастиря Студійського Уставу. – Львів, 2002. – Вип.13. – С.30-37.
71. Cherchezlafemme або генеалогічний аспект історії Подільської держави // Семінарій «Княжі часи». – Львів, 2002. – С.24-39.
72. Старосамбірщина. Історичні етюди // Старосамбірщина. – Старий Самбір, 2002. – Т.2. – С.7-195.
73. Бартоломій Зіморовіч. Потрійний Львів / Примітки та коментарі. – Львів, 2002. – С.178-223. 
 
2003
74. Давня історія Підгіря в контексті українсько-чеських зв’язків // Слово «Просвіти». – Старий Самбір, 2003. – Ч.58. – С.4.
75. Лаврівський монастир і його святий покровитель // Слово «Просвіти». – Старий Самбір, 2003. – Ч.64. – Арк.1.
76. Про деякі давні церкви Львова // Семінарій «Княжі часи». Давній Львів. – Львів, 2003. – С.25-28, 30-31. 
 
2004
77. Герб первісного Самбора // Старосамбірщина. – Старий Самбір, 2004. – Вип.3. – С.44-55.
78. Олень в християнській традиції та легендах Старосамбірщини.// Там само. – С.77-84.
79. Федько Корибутович Несвіцький – протопласта князів Збаразьких // Галицька брама. «Збараж». – Львів, 2004. – N1/3. – С.30-33. 
 
2005
80. Князь Любарт та його родина // Старий Луцьк. – Луцьк, 2005. – Вип.2. – С.43-52.
81. Давня історія нашої землі (українсько-чеські зв’язки ІХ.–ХІ ст.) // Ратуша. – Львів, 2005. – N25. – С.22.
 
2006
83. Юрій Франц Кульчицький, герой оборони Відня 1683 (У співавторстві з Т. Паславським). –Львів, 2006. – 96 с. 
 
2007
 
2008
87. Рец. На : Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ – І половини ХІV ст. Дослідження. Тексти. – Львів, 2004 // Старосамбірщина. – Старий Самбір, 2008. – Вип.4. – С.161-175.
88. Іван Федоров: життя в еміграції. – Острог,2008. – 130 c.
89. Заснування єпископської кафедри в Острозі // Національний університет «Острозька академія». Наукові записки. Історичні науки. – Острог, 2008. – Вип.13. – С.151-159. 
 
2009
93. Андрій Колодинський, Іван Федоров: Причинки до життєписів знаних книжників // Нескінченна дорога. Книга пам’яті Ореста Мацюка / Укл. Г.Сварник, І.Сварник, Б.Якимович. – Львів, 2009. – С.62-74. 
 
2010
94. Унікальний друк Яна Лятоса // Львівська національна наукова бібліотека ім.В.Стефаника: Історія і сучасність: Доповіді та повідомлення міжнародної наукової конференції 28-30 жовтня 2010 року.– Львів, 2010. – С.231-233.
96Датское происхождение князя Олега // Международная интернет-конференция «Скандинавские чтения 2010». – С.-Петербург, 15.09.- 1.10.2010.http://conference.dansk.ru/content/view/28/39/. У звязку з закриттям сайту тепер див. на: https://drive.google.com/file/d/0B6N5SIwTknpJVGh6ZldHek5LNTQ/edit?pli=1
97. Угорські сюжети в біографії княгині Ольги // Україно-угорські етюди. –Львів, 2010. – Вип.1. – С.28-42.
99. Рец. на:Терський С. Історія Луцька. В 3-х томах. – Львів, 2007. – Т.1 // Київська старовина. – Київ, 2010. – N4. – C.64-67.
100. Афанасій // Острозька академія ХVІ – ХVІІ ст. Енциклопедія. – Острог, 2010. –C. 25.
101. Бібліотека Острозької академії // Там само. – С.33.
102. Будівлі Острозької академії // Там само. – С.64.
103. Віталій // Там само. – С.77.
104. Гарабурда Михайло // Там само. – С.83.
105. Дубенський релігійно-культурний осередок // Там само. – С.110.
106. Ігнатій // Там само. – С.125.
107. ЛюбарськийСвятогеоргіївський монастир // Там само. – С.208.
108. Острозька трагедія 1636 року // Там само. – С.318.
109. Полонський Святоуспенський монастир // Там само. – С.371.
110. «Постанова на академію острозьку» // Там само. – С.383.
111. «Пчела» // Там само. – С.390.
112. Фундації Острозької академії // Там само. – С.446. 
 
2011
 
2012
 
2013
119. Жидачівське «Воплочення» 1406 року// Слово «Просвіти». – Старий Самбір, 2013. – Листопад. – № 120. – C. 2-3.
 
2014
 
2015
       130. Мицько І. Чудотворна жидачівська ікона "Воплочення" 1406 року [Електронний ресурс] // Збруч [Сайт]. URL: http://zbruc.eu/node/43242 (дата звернення: 05.11.2015) . 
  131.  Мицько І. Нові монографії про давню Україну//Збруч [Електронний ресурс] /Режим доступу http://zbruc.eu/node/45585 (Останнє відвідування: 29.12.2015)
 

Всі права застережено. © 2016 Пліснеськ - батьківщина княгині Ольги